Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Bia thơ


Họ Đặng: đặt tại nhà thờ Họ Đặng
- Lương Xa, Chương Mĩ, Hà Nội
- Thượng Nông, Tam Nông, Phú Thọ
- Hành Thiện, Nam Định


 Họ Đặng Hành Thiện: đặt tại nhà thờ họ Đặng Hành Thiện Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định


Hưng Đạo Vương: Đặt tại nhà thờ Đặng Đại Tôn ở Thượng Nông, Tam Nông, Phú Thọ


 Lệ Chi Viên: Đặt ở 3 đền thờ Bà Nguyễn Thị Lô
- Khuyến Tương Hà Nội
- Tân Lễ Thái Bình
- Lệ Chi Viên: Đại Lai, Gia Bình, Bắc Linh


Kính viếng các anh linh liệt sĩ: Đặt ở nghĩa trang liệt sĩ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét